Thông tin: 
- Khách hàng: Anh Tuấn
- Địa chỉ : Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
- Hạng mục: Thiết kế kiến trúc xây mới
- Qui mô: Trệt + Lầu 1+ Lầu 2 + Lầu 3 + Mái
- Tổng diện tích :  280 m2
- Năm : 2019

Thiết kế nhà phố hiện đại, 14x4 m, Anh Tuấn, Quận 8

Thiết kế nhà phố hiện đại, 14x4 m, Anh Tuấn, Quận 8

Thiết kế nhà phố hiện đại, 14x4 m, Anh Tuấn, Quận 8

Thiết kế nhà phố hiện đại, 14x5 m, Anh Tuấn, Quận 8

Thiết kế nhà phố hiện đại, 14x5 m, Anh Tuấn, Quận 8

Thiết kế nhà phố hiện đại, 14x5 m, Anh Tuấn, Quận 8

Thiết kế nhà phố hiện đại, 14x5 m, Anh Tuấn, Quận 8

Thiết kế nhà phố hiện đại, 14x5 m, Anh Tuấn, Quận 8

Thiết kế nhà phố hiện đại, 14x5 m, Anh Tuấn, Quận 8

Thiết kế nhà phố hiện đại, 14x5 m, Anh Tuấn, Quận 8

Thiết kế nhà phố hiện đại, 14x5 m, Anh Tuấn, Quận 8

Thiết kế nhà phố hiện đại, 14x5 m, Anh Tuấn, Quận 8
  • Thiết kế nhà phố hiện đại, 14x4 m, Anh Tuấn, Quận 8

  • MUA NGAY

Xem thêm

Thiết kế nhà phố hiện đại, 14x4 m, Anh Tuấn, Quận 8LIÊN HỆ TƯ VẤN

GỬI CÂU HỎI
ĐC: Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TPHCM
Thietkexaydunglenguyen@gmail.com
0902 560 769
0902560769
MUA NGAY
Tính giá xây dựng