Thông tin:
– Chủ đầu tư: Anh Tân
– Địa chỉ: Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
– Hạng mục: Thiết kế kiến trúc xây mới
– Qui mô: Trệt + Lầu 1 + Sân thượng + Mái
– Tổng diện tích: 156 m2
– Năm: 2020