Thông tin:
– Chủ đầu tư: Anh Tuấn
– Địa chỉ: Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
– Hạng mục: Thiết kế kiến trúc xây mới
– Qui mô: Trệt + Lầu 1 + Mái
– Tổng diện tích: 96 m2
– Năm: 2020