Thông tin:
– Chủ đầu tư: Anh Hải
– Địa chỉ: Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
– Hạng mục: Thiết kế kiến trúc xây mới
– Qui mô: Trệt + Lửng + Lầu 1,2+ Sân Thượng + Mái
– Tổng diện tích: 260 m2
– Năm: 2020