Thông tin:
– Chủ đầu tư: Anh Tiên
– Địa chỉ: TP. Cao Lảnh, Tỉnh Đồng Tháp
– Hạng mục: Thiết kế kiến trúc xây mới
– Qui mô: Trệt + Lầu 1 + Sân thượng + Mái
– Tổng diện tích:  350 m2
– Năm: 2020