Thông tin:
– Chủ đầu tư: Chị Hoa
– Địa chỉ: Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
– Hạng mục: Thiết kế kiến trúc xây mới
– Qui mô: Trệt + Lầu 1+ Sân Thượng + Mái
– Tổng diện tích: 180 m2
– Năm: 2020