Thông tin:
– Chủ đầu tư: Chị Chi
– Địa chỉ: Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
– Hạng mục: Thiết kế kiến trúc xây mới
– Quy mô: Trệt + Lầu 1 + Lầu 2+ Lầu 3 + Mái
– Tổng diện tích: 160 m2
– Năm: 2020