Thông tin:
– Chủ đầu tư: Anh Hoàn
– Địa chỉ: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
– Hạng mục: Thiết kế kiến trúc xây mới
– Qui mô: Trệt + Lầu 1 + Lầu 2 + Mái
– Tổng diện tích: 188 m2
– Năm: 2019